ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีคัดเลือก
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564