ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชภายในตำบลแป้น คลองสาธารณประโยชน์ ข้าง อบต.เก่า หมู่ 6 บ้านแป้น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564