ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศาลา(หัวพ้อ) หมู่ที่ 6 ตำบลแป้น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มกราคม. 2564